Ο καιρός τώρα

Video Bar

Loading...

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Γιατί πρέπει να κάνουμε Πλάνο Ενότητας και ποια η χρήση του


Πριν από λίγες μέρες αναφερθήκαμε στο πλάνο σεμιναρίου, στο γενικό χάρτη που θα πρέπει να ακολουθήσουμε πριν να ξεκινήσουμε κάποιο σεμινάριο.
Το επόμενο στάδιο είναι να περάσουμε στο πλάνο ενότητας.
Τι είναι αυτό;
Το πλάνο ενότητας είναι εκείνο που θα καθορίσει τη σειρά με την οποία θα γίνουν τα επιμέρους τμήματα της κάθε ενότητας. Τη σειρά δηλαδή των μαθημάτων και το πόσες ώρες θα διαρκέσει το κάθε ένα από αυτά. Το πλάνο ενότητας είναι πιο αναλυτικό από το πλάνο του σεμιναρίου. Έτσι για παράδειγμα αν πρέπει να διδάξουμε την ενότητα του Excel, θα πρέπει να πούμε ποιο κομμάτι του θα γίνει, με ποια σειρά και πόσο θα διαρκέσει.
Και το πλάνο ενότητας έχει κάποια βασικά στοιχεία που θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται σε αυτό. Πάμε να τα δούμε:
·                     Όνομα ενότητας
·                     Σκοποί και στόχοι της ενότητας
·                     Χρονοπρόγραμμα
·                     Διδακτικές μεθόδους
·                     Εκπαιδευτικά μέσα

Το πλάνο ενότητας ακολουθεί κατά γράμμα το πλάνο σεμιναρίου. Αν δηλαδή κάποια ενότητα έχει ορισθεί ότι θα γίνει πριν από κάποια άλλη στο πλάνο του σεμιναρίου όσον αφορά στο χρονοπρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη σειρά.
Όσον αφορά το χρονοπρόγραμμα του πλάνου ενότητας αυτό θα είναι πιο αναλυτικό και θα πρέπει να δείχνει με ποια σειρά και πόση διάρκεια θα έχει το κάθε μάθημα της ενότητας αυτής. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι δε θα πρέπει να παραλείπουμε τίποτα από τη διδακτέα ύλη της ενότητας. Τίποτα δεν εννοείται όλα είναι καινούρια για τους μαθητές μας. Παράλληλα στο χρονοπρόγραμμα μπορούμε να κάνουμε ανακατάξεις στη σειρά με την οποία θα διδαχθούν τα διάφορα τμήματα του μαθήματος ανάλογα με τα ενδιαφέροντα της κάθε ομάδας που θα εκπαιδεύουμε.
Τα εκπαιδευτικά μέσα και μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν θα αφορούν αποκλειστικά στη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας και θα πρέπει να αναφέρονται και στο πλάνο του σεμιναρίου.
Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει το δεύτερο βήμα για μια ολοκληρωμένη και παραγωγική διδασκαλία που θα ικανοποιεί και εμάς αλλά και τους μαθητές μας.

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Η αξία του πλάνου σεμιναρίου σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Το να ξεκινάει ένας εκπαιδευτής τη διδασκαλία ενός προγράμματος χωρίς να έχει δημιουργήσει ένα πλάνο για το σεμινάριο του, είναι σαν να ξεκινάμε για ένα ταξίδι και να μην έχουμε πάρει μαζί τις βαλίτσες μας. Ένα πρόγραμμα χωρίς πλάνο εκπαίδευσης είναι καταδικασμένο να αποτύχει αφού ξεκινάμε το ταξίδι της γνώσης χωρίς να έχουμε υπολογίσει τα θέλω και τις επιθυμίες των μαθητών μας. Το πλάνο σεμιναρίου είναι εκείνο που θα καθορίσει με ποια σειρά θα γίνουν τα μαθήματα, πόση ώρα θα διαρκούν, πια μέσα θα χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής για τη προσέγγιση των εκπαιδευομένων.
Πάμε να δούμε πια είναι τα κύρια σημεία ενός πλάνου σεμιναρίου:
·                    Το όνομα του σεμιναρίου
·                    Το προφίλ της ομάδας που θα εκπαιδευτεί
·                    Σκοποί και στόχοι του σεμιναρίου
·                    Το χρονοπρόγραμμα του σεμιναρίου
·                    Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση
·                    Οι μέθοδοι διδασκαλίας

Κανένα από τα παραπάνω στοιχεία δε θα πρέπει να λείπει από το πλάνο ενός σεμιναρίου. Είναι όλα πολύ σημαντικά γιατί το καθένα δίνει και μια ξεχωριστή πληροφορία για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε.

Το όνομα του σεμιναρίου θα πληροφορεί εμάς και όποιον άλλο ασχοληθεί με το σεμινάριο για το θέμα με το οποίο ασχολείται το σεμινάριο αυτό.
Στο προφίλ της ομάδας των εκπαιδευομένων, δίνουμε βασικές πληροφορίες για τα άτομα που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο αυτό. Για τον αριθμό των ατόμων που αποτελούν το τμήμα, για τις γνώσεις τους επάνω στο συγκεκριμένο θέμα και άλλες πληροφορίες.
Πολύ βασικό κομμάτι είναι οι σκοποί και οι στόχοι του σεμιναρίου αφού με αυτούς δείχνουμε το που θέλουμε να φτάσουμε αλλά και το πως θα φτάσουμε εκεί.
Με το χρονοπρόγραμμα ορίζουμε με ποια σειρά θα γίνουν τα επιμέρους τμήματα του προγράμματος και πόσες ώρες θα διαρκέσει το καθένα. (Ανάλογα με το πόσο σπουδαίο είναι κάτι για την ομάδα που εκπαιδεύουμε ανεβαίνει στη λίστα του χρονοπρογράμματος π.χ. για μια ομάδα μπορεί να είναι πιο απαραίτητο το να κάνει υπολογισμούς από το να γράφει κείμενα, έτσι λοιπόν σε αυτούς θα διδάξουμε πρώτα το Excel και μετά το Word).
Με αυτό το τρόπο υπενθυμίζουμε και στον εαυτό μας αλλά και σε κάποιο συνεργάτη μας που μπορεί κάποια στιγμή να μας αντικαταστήσει για τη σειρά διδασκαλίας των μαθημάτων έτσι ώστε να αποφευχθούν κάποια στραβοπατήματα.
Στα μέσα διδασκαλίας ορίζουμε ποια θα είναι εκείνα τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων έτσι ώστε να περάσουμε στους μαθητές μας τα διάφορα κομμάτια της ύλης. Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε υπολογιστές, πίνακες, προβολικά συστήματα, αναδραστικούς πίνακες, ασκήσεις και πολλά άλλα εργαλεία ανάλογα με τη δυνατότητα που μας δίνει ο χώρος στον οποίο θα γίνει η εκπαίδευση, αλλά και με βάση το προφίλ της ομάδας μας και τα πράγματα που θα την προσελκύσουν και θα κάνουν πιο ζωηρό το μάθημα.
Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι εκείνο το κομμάτι του πλάνου που ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουμε τη κάθε πληροφορία στους μαθητές μας. Αυτοί οι τρόποι μπορεί να είναι, κλασική διδασκαλία, ερωτήσεις και απαντήσεις, συζήτηση, ασκήσεις, παρουσίαση και πολλές άλλες.
Έτσι λοιπόν αφού έχουμε το σωστό χάρτη μπροστά μας μπορούμε άνετα να ξεκινήσουμε το ταξίδι προς τη γνώση!

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Η σχεδίαση και η υλοποίηση της Ομαδικής Άσκησης
Εκτός από το να κάνουμε ατομικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καλό είναι να χρησιμοποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και ομαδικές ασκήσεις. Για να γίνει όμως μια σωστή ομαδική άσκηση μέσα στη τάξη θα πρέπει πριν απ' όλα να την έχουμε σχεδιάσει σωστά και ως προς το χρόνο που θα καταλάβει μέσα στο μάθημα αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστεί. Πιο συγκεκριμένα πριν απ' όλα ο εκπαιδευτής θα πρέπει με βάση την ομάδα την οποία εκπαιδεύει να θα πρέπει να διακρίνει εάν και κατά πόσο οι εκπαιδευόμενοι είναι διατεθειμένοι αλλά και ικανοί να στηρίξουν αυτού του είδους την άσκηση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα πρέπει να διακρίνουμε τις μεταξύ τους σχέσεις, εάν είναι καλές ή υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσα σε κάποιους από αυτούς έτσι ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες συνέπειες κατά τη διάρκεια της άσκησης όπως κάποιο καβγά. Ακόμη θα πρέπει να δούμε εάν υπάρχουν μέσα στην ομάδα κάποια άτομα τα οποία είναι πιο προχωρημένα έτσι ώστε να επωμιστούν τις πιο δύσκολες εργασίες κατά τη διάρκεια της άσκησης και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά κατά τη διάρκεια αυτής.

Αφού λοιπόν δημιουργήσουμε το "χάρτη" της άσκησης, θα πρέπει να ορίσουμε το θέμα αυτής έτσι ώστε να είναι σχετικό με τις ανάγκες των μαθητών μας, αλλά παράλληλα να πατάει επάνω στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις από τα προηγούμενα μαθήματα και να χτίσουμε τη νέα γνώση που αποκτήθηκε στο τρέχον μάθημα επάνω σ' αυτές. Μπορούμε για παράδειγμα σε μια τάξη όπου οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με τη σχεδίαση ρούχων και γενικά με τη μόδα να αναθέσουμε τη δημιουργία μιας παρουσίασης με βάση τις τάσεις της μόδας για το τρέχον έτος στις βασικότερες πόλεις δημιουργίας μόδας όπως είναι, το Παρίσι, το Μιλάνο και η Νέα Υόρκη. Θα χωρίσουμε την τάξη σε τρεις ομάδες όπου κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με μια από τις πόλεις αυτές. Στη κάθε ομάδα τώρα, άλλος θα ασχοληθεί με την συλλογή εικόνων, άλλος θα ψάξει να βρει πληροφορίες για κάθε τάση και οίκο μόδας και άλλος θα ασχοληθεί με το να βρει κάποια βίντεο σχετικά. Μόλις γίνει η συλλογή όλων των πληροφοριών η κάθε ομάδα θα αρχίσει να δένει τα στοιχεία αυτά σε μία παρουσίαση το τελικό αποτέλεσμα της οποίας θα προβληθεί στη τάξη.

Το επόμενο βήμα θα είναι να γίνει μια συζήτηση επάνω στο αποτέλεσμα της άσκησης. Εδώ μπορούμε να ρωτήσουμε τους εκπαιδευόμενους εάν τους άρεσε αυτή η εμπειρία, εάν τους φάνηκε χρήσιμη ή εάν υπήρξε κάποιο δύσκολο σημείο για εκείνους κατά την εκπόνηση της άσκησης.
Προσοχή: Πριν απ' οποιαδήποτε ομαδική άσκηση να έχετε πάντα στο νου σας το προφίλ της ομάδας σας, τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες τους, αλλιώς εάν τους δώσετε μια άσκηση με δεδομένα ξένα προς αυτούς μπορεί ή να τη παρατήσουν στη μέση ή να τη κάνουν αναγκαστικά μόνο και μόνο γιατί θα πρέπει να την κάνουν. Μη ξεχνάτε ποτέ ότι η εκπαίδευση είναι μαθητοκεντρική, δε μας νοιάζει ο εαυτός μας ως εκπαιδευτές αλλά η βελτίωση των μαθητών μας η οποία θα πρέπει πάντα να γίνεται βίωμα ή να απαντά σε απορίες που ήδη έχουν ή που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Παίξιμο ρόλων κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Μια από τις καλύτερες πρακτικές για να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώσουν τα όσα διδάχτηκαν είναι το παίξιμο ρόλων. Κατά αυτή τη διαδικασία διανέμουμε στον κάθε εκπαιδευόμενο ένα ρόλο. Μέσω αυτών των ρόλων οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία διασκεδαστικά και εποικοδομητικά. Για παράδειγμα στο μάθημα της ιστορίας θα μπορούσαμε να αναθέσουμε στη τάξη να αναλάβει κάποιους ρόλους όπου κάθε ένας θα είναι και ένα πρόσωπο του κεφαλαίου το οποίο αφορούσε το μάθημα. Με αυτό το τρόπο και οι μαθητές θα μάθουν πιο εύκολα την ύλη του μαθήματος, αφού θα πρέπει να μάθουν τα λόγια του ήρωα τον οποίο θα ενσαρκώνουν, αλλά παράλληλα θα αναπτύξουν και νέες δεξιότητες που μπορεί μέχρι τότε να μην είχαν ανακαλύψει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος είναι να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στους μαθητές και τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι "φίλος" με τους μαθητές του και να τους καθοδηγεί σε κάθε βήμα έτσι ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Παράλληλα είναι και ένας τρόπος να αξιολογήσει ο εκπαιδευτής τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων, αλλά και να τους βοηθήσει να χτίσουν νέα γνώση επάνω στη προηγούμενη.

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Η αξία της πρακτικής άσκησης στην εκπαίδευση!
Η αξία της πρακτικής άσκησης στο μάθημα της πληροφορικής και όχι μόνο είναι πολύ σημαντική, καθώς είναι η φάση εκείνη του μαθήματος κατά την οποία ο μαθητής θα κάνει βίωμα και κτήμα του τα όσα έμαθε κατά τη διάρκεια της παράδοσης. Όπως λέει και ένα κινέζικο ρητό: Ότι βλέπω το θυμάμαι, ότι ακούω το καταλαβαίνω, ότι κάνω το μαθαίνω. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης εξηγούμε το πως γίνεται μια διαδικασία, (για παράδειγμα το πως γίνεται η αναζήτηση ενός αρχείου στον υπολογιστή), με αυτό το τρόπο λοιπόν δίνουμε τροφή στον μαθητή και νέα θεωρητική μέχρι εκείνη τη στιγμή γνώση. Για να μπορέσει όμως να πιστέψει στον εαυτό του και να πει ότι "ναι" μπορώ να το κάνω κι εγώ εάν μου ζητηθεί, θα πρέπει να του γίνει βίωμα. Αυτό λοιπόν γίνεται μέσα από τη πρακτική άσκηση, η θεωρία μετατρέπεται σε πράξη. Φανταστείτε για παράδειγμα ένα μάθημα οδήγησης στο οποίο δεν υπάρχει πρακτική εξάσκηση επάνω σε πραγματικό αυτοκίνητο και στη πραγματική κυκλοφορία, όλα μόνο θεωρητικά! Θα μπορέσει ο υποψήφιος οδηγός να το χειριστεί σωστά; Φυσικά και ΟΧΙ! Θα πρέπει πρώτα ο δάσκαλος να του εξηγήσει πως γίνεται η κάθε ενέργεια και μετά να την κάνει μόνος του.

Υπάρχουν δυο ειδών ασκήσεις που πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος:

  • Η άσκηση με καθοδήγηση
  • Η άσκηση χωρίς καθοδήγηση
Η άσκηση με καθοδήγηση γίνεται με τη βοήθεια του καθηγητή ο οποίος εκφωνεί μια άσκηση και λέει τα σωστά βήματα για την εκπλήρωσή της έτσι ώστε να μάθουν οι μαθητές τη σωστή διαδικασία για την επίλυση του κάθε ερωτήματος και να καλύψουν τις όποιες απορίες τους δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της παράδοσης.

Αμέσως μετά ακολουθεί η άσκηση χωρίς καθοδήγηση όπου οι μαθητές θα προσπαθήσουν να επιλύσουν μόνοι τους μια άσκηση χωρίς την άμεση βοήθεια του εκπαιδευτή τους. Αυτή μπορεί να είναι μια ατομική ή μια ομαδική άσκηση που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας.(Για τα είδη των πρακτικών ασκήσεων θα μιλήσουμε μια άλλη φορά). Μέσα από αυτή οι μαθητές θα κάνουν δικό τους βίωμα την κάθε διαδικασία και θα μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν τη σωστή λύση για το κάθε τμήμα της άσκησης. Έτσι θα φτάσουν στο σημείο της αυτοπραγμάτωσης, θα πιστέψουν δηλαδή ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους. Παράλληλα και ο εκπαιδευτής θα δει τα σημεία στα οποία χρειάζεται να επιμείνει περισσότερο στον κάθε εκπαιδευόμενο για να τον φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί.

Γι' αυτό λοιπόν εάν είστε εκπαιδευτές μη παραλείπετε ποτέ τις πρακτικές ασκήσεις από το μάθημά σας όσο κι αν σας πιέζει ο χρόνος, γιατί και οι εκπαιδευόμενοι σας θα βγουν ωφελημένοι από αυτή τη διαδικασία, αλλά κι εσείς θα βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα για τη πρόοδό τους. Εδώ ισχύει το "όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα!!!"

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Νέος ιός στο Facebook!!!

 
Π....Ρ.....Ο.....Σ.....Ο.....Χ.....Η...........
Εάν λάβετε ένα μήνυμα που ονομάζεται «καρτ-ποστάλ», ακόμα κι αν σας σταλεί από έναν φίλο, μην το ανοίξετε! Κλείστε τον υπολογιστή σας αμέσως. Αυτός είναι ο χειρότερος ιός που ανακοινώθηκε από το CNN. Έχει χαρακτηριστεί από τη Microsoft ως ο πιο καταστροφικός ιός. Αυτός ο ιός αποκαλύφθηκε χθες από τη McAfee, και δεν υπάρχει ακόμη τρόπος αντιμετώπισης για αυτό το είδος του ιού. Αυτός ο ιός καταστρέφει απλά τον Τομέα Zero του σκληρού δίσκου, όπου αποθηκεύονται οι ζωτικής σημασίας πληροφορίες.

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Ο Υπολογιστούλης και οι φάκελοι (Μάθετε να δημιουργείτε φακέλους)


Όλα κυλούσαν καλά στο νέο σπιτικό του Υπολογιστούλη. Κάποια μέρα ο ιδιοκτήτης του θέλησε να δημιουργήσει σ' αυτόν ένα φάκελο για να οργανώσει τη δουλειά του. Αλλά επειδή ήταν αρχάριος δεν ξερε το πως. Γι' αυτό κάλεσε ένα φίλο του που ήξερε από υπλογιστές να τον βοηθήσει έτσι ώστε να μην αποκτήσει κάποιο πρόβλημα ο Υπολογιστούλης και χαλάσει.

Η διαδικασία για να φτιάξουμε ένα φάκελο είναι απλή: Κάνουμε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και  πατάμε στην επιλογή Δημιουργία και από εκεί στην επιλογή Φάκελος. Βγαίνει ένα κίτρινο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, αυτό είναι ο νέος μας φάκελος. Γράφουμε το όνομα που θέλουμε να έχει και πατάμε ENTER. Έτοιμος ο φάκελος. Τώρα αν ο φάκελος θέλουμε να είναι μέσα σε κάποιον άλλο φάκελο (να είναι δηλαδή υποφάκελος) θα πρέπει να ανοίξουμε τον φάκελο στον οποίο θέλουμε να τον δημιουργήσουμε και να ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα που είπαμε παραπάνω.

-Το κατάλαβες; Του είπε ο φίλος του.
-Ναι! Του απάντησε εκείνος, είναι πολύ εύκολο!!! Τώρα μπορώ να οργανώνω τις δουλειές μου εύκολα και γρήγορα.

Έτσι ο Υπολογιστούλης θα συνεχίσει απερίσπαστος να βοηθάει τον ιδιοκτήτη του χωρίς να κινδυνεύει από κάποια βλάβη.

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Τι πρέπει να κάνετε μόλις εγκατασταθεί το Timeline στο προφίλ σας στο Facebook

Όπως έχουμε ήδη πει, σε λίγες μέρες το timeline θα είναι μια υποχρεωτική πραγματικότητα για όλους τους χρήστες του Facebook. Πως όμως μπορείτε να προστατέψετε τα δεδομένα σας από τα αδιάκριτα μάτια; Παρακάτω ακολουθεί ένας οδηγός που θα σας βγάλει από τη δύσκολη θέση:

Το proho.gr σας ενημερώνει για το τι πρέπει να προσέξετε.

• Βασικότερη ρύθμιση απ' όλες είναι η “Απόκρυψη από το Timeline” που θα έχουν οι δημοσιεύσεις σας. Αφού πατήσετε το enter λοιπόν, σκεφτείτε αν το post που κάνατε θέλετε να εμφανίζεται ή όχι.

• Προσέξτε τις φωτογραφίες σας. Το Timeline δίνει πολύ μεγάλη έμφαση οι οποίες πια θα εμφανίζονται σε τεράστιο μέγεθος. Αν λοιπόν κάποια απ' όλες δεν είναι και τόσο κολακευτική για εσάς, φροντίστε να την εξαφανίσετε εγκαίρως.

• Geotagging. Εκτός από μεγάλο μέγεθος όμως, οι φωτογραφίες σας θα έχουν και πληροφορίες για το που τραβήχτηκαν. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν επιθυμείτε να γνωρίζουν όλοι που πήγατε και τι κάνατε, θα πρέπει να αφαιρείτε τα geotags χειροκίνητα.

• Εφαρμογές. Πριν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ελέγξτε πολύ προσεκτικά αν ζητάει πρόσβαση στο Timeline σας και τι σκοπεύει να δημοσιεύει εκεί. Επίσης καλό είναι να πάτε στις ρυθμίσεις εφαρμογών από το σχετικό μενού και να ελέγξετε τι δικαιώματα έχει η κάθε μία από αυτές που έχετε εγκαταστήσει ήδη. Κυρίως κοιτάξτε την επιλογή που αναφέρει ποιος μπορεί να δει δημοσιεύσεις και τη δραστηριότητα κάθε εφαρμογής. Π.χ. Δημόσια, Φίλοι, Μόνο εγώ κλπ.

• Αν θέλετε να είστε σίγουροι, χρησιμοποιείστε την επιλογή που σας επιτρέπει να βλέπετε πώς φαίνεται το προφίλ σας στους φίλους σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και συγκεκριμένα άτομα. Είναι η καλύτερη μέθοδος προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν σας έχει ξεφύγει κάτι.

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Όταν το Twitter αποφάσισε να μοιάσει στο Facebook


Από σήμερα 1η Φεβρουαρίου το Twitter αλλάζει τα προφίλ και την κεντρική σελίδα του και θα μοιάζει σαν εκείνο που διαθέτει το Facebook. Παράλληλα θα περιέχει και παιχνίδια και άλλες εφαρμογές που θα το κάνουν πιο φιλικό με αποτέλεσμα να παρμένουν οι χρήστες περισσότερη ώρα σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όσοι χρησιμοποιούν το twitter το κάνουν περισσότερο για να επικοινωνήσουν τις ιδέες, τις απόψεις ή τις εμπειρίες τους και λιγότερο για παιχνίδια και άλλες εφαρμογές. 

Το μέλλον λοιπόν θα δειξει για το πόσο λειτουργικό θα φανεί στους χρήστες του το νέο πρόσωπο του Twitter

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...