Ο καιρός τώρα

Video Bar

Loading...

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Παράδειγμα ενός ολοκληρωμένου πλάνου μαθήματος!!

Όπως σας είχα υποσχεθεί θα σας δείξω ένα πλάνο μαθήματος. Το συγκεκριμένο πλάνο αφορά σε ένα μάθημα διάρκειας 50 λεπτών στο οποίο θα διδαχθούν ο ορθογραφικός έλεγχος, η διαμόρφωση μιας παρουσίασης πριν από την εκτύπωση, καθώς και η εκτύπωσή της. Πάμε λοιπόν:

Όνομα Μαθήματος: Τελειοποίηση παρουσίασης
Διάρκεια: 50 λεπτά
Σειρά: 7 από 7

Σκοποί και στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να:
  1.  ελέγχουν ορθογραφικά μια παρουσίαση πριν την παραδώσουν
  2. διαμορφώνουν μια παρουσίαση πριν την εκτυπώσουν
  3. να εκτυπώνουν μια παρουσίαση ανάλογα με τις προτιμήσεις τους
Χρονοπρόγραμμα


Αντικείμενο
Διάρκεια
Ενέργεια
Διδακτική μέθοδος
Μέσα
Συστάσεις εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
3’
Αμοιβαίες συστάσεις για γνωριμία
Εισήγηση, ερωτήσεις – απαντήσεις
Προβολικό
Σύνδεση με τα προηγούμενα
2’
Μικρή αναφορά στο προηγούμενο μάθημα
Εισήγηση
Προβολικό
Σκοποί και στόχοι του μαθήματος
2’
Αναφορά στους σκοπούς και τους στόχους του σημερινού μαθήματος
Εισήγηση
Προβολικό
Παράδειγμα τελικής εργασίας
1’
Εμφάνιση μιας εκτυπωμένης παρουσίασης για την πρόκληση του ενδιαφέροντος
Επίδειξη
Εκτυπωμένη παρουσίαση
Ορθογραφικός έλεγχος μιας παρουσίασης
4’
Πραγματοποίηση ορθογραφικού ελέγχου σε μια παρουσίαση, αντικατάσταση μιας λέξης με μια άλλη, παράβλεψη μιας λέξης, προσθήκη μιας λέξης στο λεξικό
Επίδειξη
Προβολικό
Κεφαλίδες και υποσέλιδα
6’
Δημιουργία και επεξεργασία κεφαλίδας και υποσέλιδου παρουσίασης, Δημιουργία και επεξεργασία κεφαλίδας και υποσέλιδου για σελίδες σημειώσεων
Επίδειξη
Προβολικό
Διαμόρφωση σελίδας
6’
Διαμόρφωση σελίδας, επιλογή μέσου προβολής της παρουσίασης, προσανατολισμός των διαφανειών και των σημειώσεων
Επίδειξη
Προβολικό
Προεπισκόπηση εκτύπωσης
3’
Προεπισκόπηση της εκτύπωσης μιας παρουσίασης ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη
Επίδειξη
Προβολικό
Εκτύπωση
6’
Εκτύπωση:
  • Μιας παρουσίασης
  • Της τρέχουσας διαφάνειας
  • Συγκεκριμένων διαφανειών
  • Σημειώσεων ακροατηρίου και οι επιλογές τους
  • Διάρθρωσης
Επίδειξη
Προβολικό
Άσκηση με καθοδήγηση
4’
Χρήση του αρχείου Διακοπές.ppt
Πρακτική άσκηση με καθοδήγηση
Υπολογιστής, Αρχεία εξάσκησης
Άσκηση χωρίς καθοδήγηση
6’
Χρήση του αρχείου Ταξίδια.ppt
Ατομική πρακτική άσκηση χωρίς καθοδήγηση
Υπολογιστής, Αρχεία εξάσκησης, φυλλάδια εκφώνησης
Ερωτήσεις
3’
Απορίες των εκπαιδευομένων προς τον εκπαιδευτή και ερωτήσεις του εκπαιδευτή προς τους μαθητές επί της ύλης του μαθήματος
Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Προβολικό
Ανασκόπηση
2’
Ανασκόπηση του σημερινού μαθήματος και διανομή σημειώσεων
Εισήγηση
Προβολικό - Σημειώσεις
Σύνδεση με τα επόμενα
1’
Αναφορά στους σκοπούς και τους στόχους του επόμενου μαθήματος
Εισήγηση
Προβολικό
Ευχαριστίες
1’
Ευχαριστούμε τους μαθητές για τη συμμετοχή τους
Εισήγηση
Προβολικό

Εκπαιδευτικές μέθοδοι:
Για το παρόν μάθημα επιλέχθηκαν οι μέθοδοι, της εισήγησης για την περιγραφή και ανασκόπηση του μαθήματος. Της επίδειξης για την παρουσίαση των διαδικασιών στις οποίες αναφέρεται το μάθημα. Των ασκήσεων με και χωρίς καθοδήγηση του εκπαιδευτή. Των ερωτήσεων και των απαντήσεων για επίλυση αποριών.

Εκπαιδευτικά μέσα:
Τα εκπαιδευτικά μέσα που προτιμήθηκαν είναι: Το προβολικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας, ο υπολογιστής και τα αρχεία ασκήσεων για τη διεκπεραίωση των ασκήσεων και οι σημειώσεις που θα δώσουμε στο τέλος του μαθήματος στους εκπαιδευόμενους για μελέτη στο σπίτι.  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...