Ο καιρός τώρα

Για Εκπαιδευτές

Εδώ όσοι είστε εκπαιδευτές πληροφορικής και όχι μόνο θα μπορείτε να βρείτε θέματα και πρακτικές που σας αφορούν.

Για εκπαιδευτές προσχολικής ηλικίας:
  1. http://www.underfives.co.uk/ Στη σελίδα αυτή θα βρείτε: ασκήσεις, σημειώσεις, πλάνα μαθημάτων και άλλα θέματα που σας βοηθήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  2. http://www.enchantedlearning.com/Home.html Στη σελίδα αυτή θα βρείτε: Βιβλία, ασκήσεις, λεξικά, δραστηριότητες για τα παιδιά.
  3. http://www.thebigbus.com/ Η παρούσα σελίδα περιέχει παιχνίδια και δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, στη πρώτη τους επαφή με τους υπολογιστές.
Για εκπαιδευτές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
  1. http://www.primarygames.com/ Σελίδα με εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά Δημοτικού.
  2. http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/index.shtml Η σελίδα του BBC με διάφορες ασκήσεις και βοηθήματα για τους μαθητές του Δημοτικού.
Ο χαρτοφύλακας του εκπαιδευτή:

Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν όλα όσα πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτής σε όποια βαθμίδα κι αν ανοίκει για τη διεξαγωγή ενός άρτιου μαθήματος.
  1. http://www.theteachernet.co.uk/ 
  2. http://byteachers.org.uk/
  3. http://www.tes.co.uk/home.aspx

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...