Ο καιρός τώρα

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Αποτελεσματική επικοινωνία κατά τη διάρκεια του μαθήματος...


Πόσες φορές σας έχει τύχει να εκπαιδεύεστε από κάποιον ή να είστε εσείς ο εκπαιδευτής και να διαπιστώνετε ότι το μήνυμα του μαθήματος δεν περνάει κάτω; Το πρόβλημα είναι καθαρά επικοινωνιακό. Δεν έχει σημασία μόνο το τι διδάσκουμε αλλά και το σε  ποιους γίνεται η διδασκαλία αυτή. Εάν ο εκπαιδευτής δεν γνωρίζει κάποια γενικά χαρακτηριστικά για την ομάδα του τότε δε θα μπορέσει να δώσει και τα κατάλληλα παραδείγματα ώστε να τους περάσει την όποια πληροφορία αλλά και να τους κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο μάθημα. Εξάλλου δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε ομάδα αλλά και κάθε μέλος αυτής είναι διαφορετική, με διαφορετικές ανάγκες και στόχους.

Η επικοινωνία είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί ο εκπαιδευτής πριν από την έναρξη της παράδοσης ενός μαθήματος. Για την επικοινωνία χρειάζονται τρία βασικά συστατικά: Ο πομπός, το μήνυμα και ο δέκτης. Για να μπορέσει το μήνυμα να γίνει εύκολα αντιληπτό από τον δέκτη θα πρέπει ο πομπός να προσαρμόσει τον τρόπο έκφρασής του στη κουλτούρα και στις ανάγκες του δέκτη.

Υπάρχουν δύο είδη επικοινωνίας:
 • Η λεκτική και 
 • Η μη λεκτική
Λεκτική ονομάζεται η επικοινωνία που γίνεται μέσω του προφορικού ή του γραπτού λόγου. Στη περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προσαρμόσει το λεξιλόγιο του έχοντας υπ' όψιν του τα εξής σημεία:
 1. Οι λέξεις θα πρέπει να είναι σχετικές με το επίπεδο των εκπαιδευομένων
 2. Θα πρέπει όλα να έχουν μια λογική σειρά
 3. Εάν αυτό είναι απαραίτητο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κάποιες τοπικές διάλεκτοι ή όροι
 4. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται φράσεις που μπορεί να θίγουν θρησκευτικές πεποιθήσεις, εθνική προέλευση κλπ
 5. Θα πρέπει μέσω του τόνου της φωνής να τονίζονται καίρια σημεία και λέξεις κλειδιά έτσι ώστε να καταλάβουν οι μαθητές τη μεγάλη σημασία και αξία τους για το μάθημα.
 6. Στη περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος διατυπώσει μια απορία μπορεί ο εκπαιδευτής να την παραφράσει ή να την επαναλάβει έτσι ώστε να φτάσει στον εκπαιδευόμενο η πληροφορία σωστά
 7. Θα πρέπει να δίνονται παραδείγματα που έχουν σχέση με τη καθημερινότητα των εκπαιδευομένων
Μη λεκτική είναι η επικοινωνία που αφορά στη στάση του σώματος και στις κινήσεις:
 1. Η στάση του εκπαιδευτή θα πρέπει να είναι ευθυτενής
 2. Οι κινήσεις των χεριών ανοιχτές και βοηθητικές του λόγου
 3. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να στέκεται σε τέτοιο σημείο στην αίθουσα που θα μπορεί να είναι ορατός από όλους τους εκπαιδευόμενους αλλά κι αυτός με τη σειρά του να μπορεί να σαρώσει με τα μάτια του τον κάθε εκπαιδευόμενο έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται την όποια δυσκολία αντιμετωπίζει ο καθένας
 4. Όταν απαντά στην απορία κάποιου εκπαιδευόμενου θα πρέπει να τον κοιτάζει στα μάτια και να του αναφέρεται προσωπικά
 5. Η όλη στάση του θα πρέπει να είναι "φιλική" προς τους εκπαιδευόμενους με χαμόγελο και γλυκύτητα
Εκτός από τα παραπάνω σημαντικό είναι ένας εκπαιδευτής να "ξέρει να ακούει" δηλαδή να ακούει αυτό που τον ρωτάνε ή του απαντάνε οι εκπαιδευόμενοι του και όχι να ακούει αυτό που εκείνος θα επιθυμούσε για δικούς του λόγους.

Με αυτά τα απλά βήματα σίγουρα  η επικοινωνία μέσα στη τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνει καλύτερη και πιο αποτελεσματική.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...