Ο καιρός τώρα

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ανάλυση του εκπαιδευτικού υλικού και των πηροφοριών των εκπαιδευομένων...


"Νομίζω ότι θα έπρεπε να γνωρίζω το πως θα το κάνω αυτό, αλλά ειλικρινά, δεν έχω ιδέα!" Αυτό θα αναφωνούσε ένας εκπαιδευτής που δεν έχει οργανώσει και αναλύσει το υλικό και τις πληροφορίες του πριν από μια σειρά μαθημάτων. Ναι, θεωρητικά μπορεί να διδάξει μια ομάδα εκπαιδευομένων, αλλά τη συγκεκριμένη ομάδα που καλείται να διδάξει κάθε φορά μπορεί;
Ένας εκπαιδευτής δε θα πρέπει ποτέ να ξεχνά ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι ίδιοι και δεν είναι όλα τα παραδείγματα κατάλληλα για όλους!!! Δε μπορούμε για παράδειγμα να φέρουμε παραδείγματα που έχουν σχέση με δημόσιες σχέσεις σε γιατρούς, ούτε να βάλουμε δύσκολες ασκήσεις σε αρχάριους.
Τι σημαίνει όμως ανάλυση του υλικού και των πληροφοριών των εκπαιδευομένων; Ο εκπαιδευτής πριν από την έναρξη των μαθημάτων θα πρέπει να πάρει πληροφορίες για τους μαθητές του, ποιοι είναι, με τι ασχολούνται, τις ηλικίες τους, τα εδιαφέροντά τους. Αμέσως μετά θα πρέπει να δει τις πληροφορίες που έχει πάρει για τη προσωπικότητα του καθενός και θα πρέπει να βρει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους. Ίσως να ασχολούνται με το ίδιο εργασιακό αντικείμενο, ή αρκετοί από αυτούς να έχουν το ίδιο hobby, ή να ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα.

Επάνω λοιπόν σ' αυτά τα δεδομένα θα αρχίσει να χτίζει τα μαθήματά του. Θα πάρει το ήδη υπάρχον υλικό του και θα το προσαρμόσει στη νέα ομάδα. Ίσως να χρειαστεί να προσθέσει νέες ασκήσεις έτσι ώστε να είναι η επίλυσή τους πιο εύκολη. Θα πρέπει να αλλάξει το λεξιλόγιό του ανάλογα με τις γνώσεις, την ηλικία και την απασχόληση των εκπαιδευομένων. Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να αλλάξει είναι οι παρουσιάσεις και οι σημειώσεις που θα δοθούν στους εκπαιδευόμενους, οι οποίες θα πρέπει να περιέχουν παραδείγματα και αναφορές σχετικά με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν ένας εκπαιδευτής πριν ξεκινήσει μια νέα σειρά μαθημάτων θα πρέπει να προσέχει τα παρακάτω 4 στοιχεία:
  1. Να κάνει αναθεώρηση του υλικού του ανάλογα με τους εκπαιδευόμενους
  2. Να κάνει μικρές προσαρμογές στο εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τους εκπαιδευόμενους
  3. Να κρίνει την καταλληλότητα και την επάρκεια αυτών των αλλαγών
  4. Να αιτιολογήσει τα κριτήρια με τα οποία έγιναν οι τροποποιήσεις αυτές για να εξακριβώσει αν όντως είναι σωστές και αν ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...